provomastores.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΒΟμάστορες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Στα Καμένα Βούρλα σήμερα  Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθαν  σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  Πετρόπουλου Κωνσταντίνου, τα μέλη του Δ.Σ. για να συντάξουν τον οικονομικό απολογισμό του οικονομικού έτους 2016 του συλλόγου «ΠΡΟΒΟμάστορες» και για την χρονική περίοδο από 01/01/2016 μέχρι και σήμερα 20/12/2016.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, με τη παρουσία και των εννιά (9) μελών του Δ.Σ. προβήκαμε  στον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που κατέθεσε ο Ταμίας, και αφού συναθροίσαμε  τα ποσά που είχε καταγράψει επιμελώς στο βιβλίο Ταμείου για τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2016, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Α.     Το σύνολο των εσόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 μέχρι 20/12/2016 ανήλθαν στο ποσό των 1.121,75 € (χίλια εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά).

Αναλυτικά τα παραπάνω έσοδα προήλθαν από τις εξής πηγές:

  1. Ταμειακό υπόλοιπο στις 01/01/2016                                         796,75 €
  2. Έσοδα από συνδρομές μελών                                                  325,00 €
  3. Έσοδα από Χορηγίες και Δωρεές                                                 0,00 €
  4. Έσοδα από Εκδηλώσεις                                                               0,00 €

Σύνολο Εσόδων                                                                             1.121,75 €

 

Β.    Το σύνολο των εξόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 μέχρι 20/12/2016 ανήλθε στο ποσό των 644,79 € (εξακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά).

Αναλυτικά τα παραπάνω έξοδα δαπανήθηκαν για τους εξής λόγους:

  1. Έξοδα για το σκοπό του Συλλόγου                                          228,09 €
  2. Έξοδα για διάφορα αναλώσιμα                                               127,01 €
  3. Έξοδα για αγορά πάγιου εξοπλισμού                                          0,00 €
  4. Έξοδα  Εκδηλώσεων                                                               289,69 €

Σύνολο Εξόδων                                                                                644,79 €

 

Γ.   Το ταμειακό υπόλοιπο του συλλόγου στις 20/12/2016  ανέρχεται στο ποσό των 476,96 € (Τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά).

Τα χρήματα αυτά βρίσκονται:

Α. Στο λογαριασμό της Τράπεζας  το ποσό                                   0,00 €

Β. Στα χέρια του ταμία, το ποσό                                                476,96 €

Γ. Σύνολο  Εσόδων ως υπόλοιπο χρήσης 2016                         476,96 €

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ομόφωνα,  το πρακτικό του Οικονομικού Απολογισμού του συλλόγου ΠΡΟΒΟμάστορες για το Οικονομικό έτος 2016.

Το πρακτικό αυτό να γνωστοποιηθεί και στην Απολογιστική Γ.Σ. ώστε να εγκριθεί από αυτήν και να απαλλαγεί κατά αυτό τον τρόπο, το Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΡΟΒΟμάστορες, από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του Οικονομικού Έτους, χρήσης 2016.

Καμένα Βούρλα, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016. 

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Αντιπρόεδρος  

Κων/νος Πετρόπουλος                                             Βάσω Καραγκιόζογλου

                                                                                                             

Ο Γραμματέας                                                           Ο Ταμίας

Γιώργος Ηλιόπουλος                                                Δημήτρης Χανιώτης

                                                                                    

Τα μέλη

Δημήτρης Συκιώτης

Άρης Νίκας

Παναγιώτης Πεινασμένος

Άγγελος Αναγνώστου

Γωγώ Μητσοπούλου