provomastores.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΒΟμάστορες»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

Στα Καμένα Βούρλα σήμερα  Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθαν  σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  Πετρόπουλου Κωνσταντίνου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να συντάξουν τον οικονομικό απολογισμό του οικονομικού έτους 2014 του συλλόγου «ΠΡΟΒΟμάστορες» και για την χρονική περίοδο από 01/01/2014 μέχρι και σήμερα 30/12/2014.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, με τη παρουσία και των τριών (3) μελών της Οικονομικής Επιτροπής προβήκαμε  στον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που κατέθεσε ο Ταμίας, και αφού συναθροίσαμε  τα ποσά που είχε καταγράψει επιμελώς στο βιβλίο Ταμείου για τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2014, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Α. Το σύνολο των εσόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 μέχρι 30/12/2014 ανήλθαν στο ποσό των 1.662,70 € (Χίλια εξακόσια εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά).

Αναλυτικά τα παραπάνω έσοδα προήλθαν από τις εξής πηγές:

Ταμειακό υπόλοιπο στις 01/01/2014                                      1.577,70 €

Έσοδα από εγγραφές νέων μελών                                               0,00 €

Έσοδα από συνδρομές μελών                                                    85,00 €

Έσοδα από Χορηγίες και Δωρεές                                                 0,00 €

Έσοδα από Εκδηλώσεις                                                               0,00 €

Σύνολο Εσόδων                                                                   1.662,70 €

 

Β. Το σύνολο των εξόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 μέχρι 30/12/2014 ανήλθε στο ποσό των 103,00 € (Εκατό τρία ευρώ).

Αναλυτικά τα παραπάνω έξοδα δαπανήθηκαν για τους εξής λόγους:

Έξοδα για το σκοπό του Συλλόγου                                             0,00 €

Έξοδα για διάφορα αναλώσιμα                                               103,00 €

Έξοδα για αγορά πάγιου εξοπλισμού                                          0,00 €

Έξοδα  Εκδηλώσεων                                                                   0,00 €

Έξοδα για πληρωμή Φ.Π.Α.                                                         0,00 €

Σύνολο Εξόδων                                                                      103,00 €

 

Γ. Το ταμειακό υπόλοιπο του συλλόγου στις 30/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των 1.559,70 € (Χίλια πεντακόσια πενήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα λεπτά).

Τα χρήματα αυτά βρίσκονται:

Α. Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5169-044177-725 το ποσό        913,00 €

Β. Στα χέρια του ταμία, το ποσό                                                                                      646,70 €

Γ. Σύνολο                                                                                                                     1.559,70 €

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό του Οικονομικού Απολογισμού του συλλόγου ΠΡΟΒΟμάστορες για το Οικονομικό έτος 2014.

Το πρακτικό αυτό να γνωστοποιηθεί σε τακτικό Δ.Σ. και στην Απολογιστική Γ.Σ. ώστε να εγκριθεί και να απαλλαγεί το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση

Καμένα Βούρλα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 

 

Ο πρόεδρος                                                                Τα μέλη

 

Πετρόπουλος Κων/νος                                               Γιώργος Ηλιόπουλος

                                                                                    

                                                                                      Μίμης Συκιώτης