provomastores.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΒΟμάστορες»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Στα Καμένα Βούρλα σήμερα  Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθαν  σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  Αναστασίου Νικόλαου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να συντάξουν τον οικονομικό απολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του συλλόγου «ΠΡΟΒΟμάστορες» και για την χρονική περίοδο από 01/01/2013 μέχρι και σήμερα 31/12/2013.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, με τη παρουσία και των τριών (3) μελών της Οικονομικής Επιτροπής προβήκαμε  στον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που κατέθεσε η Ταμίας, και αφού επαναθροίσαμε  τα ποσά που είχε καταγράψει επιμελώς στο βιβλίο Ταμείου για τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2013, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

 

Α. Το σύνολο των εσόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 μέχρι 27/12/2013 ανήλθαν στο ποσό των 1.930,18 € (Χίλια εννιακόσια τριάντα ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά).

Αναλυτικά τα παραπάνω έσοδα προήλθαν από τις εξής πηγές:

Ταμειακό υπόλοιπο στις 01/01/2012                                        1.600,18 €

Έσοδα από εγγραφές νέων μελών                                               15,00 €

Έσοδα από συνδρομές μελών                                                   245,00 €

Έσοδα από Χορηγίες και Δωρεές                                                70,00 €

Έσοδα από Εκδηλώσεις                                                                 0,00 €

Σύνολο Εσόδων                                                                     1.930,18 €

 

Β. Το σύνολο των εξόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 μέχρι 27/12/2013 ανήλθε στο ποσό των 352,48 € ( τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά).

Αναλυτικά τα παραπάνω έξοδα δαπανήθηκαν για τους εξής λόγους:

Έξοδα για το σκοπό του Συλλόγου                                              19,52 €

Έξοδα για διάφορα αναλώσιμα                                                    87,00 €

Έξοδα για αγορά πάγιου εξοπλισμού                                             0,00 €

Έξοδα  Εκδηλώσεων                                                                 195,98 €

Έξοδα για πληρωμή Φ.Π.Α.                                                         49,98 €                                Σύνολο Εξόδων                                                                        352,48 €

 

Γ. Το ταμειακό υπόλοιπο του συλλόγου στις 27/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των 1.577,70 €

(  Χίλια πεντακόσια εβδομήντα εφτά ευρώ  και εβδομήντα λεπτά).

Τα χρήματα αυτά βρίσκονται:

Α. Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5169-044177-725 το ποσό          976,00 €

Β. Στα χέρια του ταμία, το ποσό                                                                                        601,70 €

Γ. Σύνολο                                                                                                                       1.577,70 €

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό του Οικονομικού Απολογισμού του συλλόγου ΠΡΟΒΟμάστορες για το Οικονομικό έτος 2013.

Το πρακτικό αυτό να γνωστοποιηθεί σε τακτικό Δ.Σ. και στην Απολογιστική Γ.Σ. ώστε να εγκριθεί και να απαλλαγεί το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση

Καμένα Βούρλα, Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2013 

Ο πρόεδρος                                                                Τα μέλη

 

Αναστασίου Νικόλαος                                              Συκιώτης Δημήτριος

 

                                                                                    Πετρόπουλος Κων/νος