provomastores.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΒΟμάστορες»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Στα Καμένα Βούρλα σήμερα Τρίτη 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Αναστασίου Νικόλαου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να συντάξουν τον οικονομικό απολογισμό του οικονομικού έτους 2012 του συλλόγου «ΠΡΟΒΟμάστορες» και για την χρονική περίοδο από 01/01/2012 μέχρι και σήμερα 31/12/2012.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, με τη παρουσία και των τριών(3) μελών της Οικονομικής Επιτροπής προβήκαμε στον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που κατέθεσε η Ταμίας, και αφού επαναθροίσαμε τα ποσά που είχε καταγράψει επιμελώς στο βιβλίο Ταμείου για τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2012, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Α. Το σύνολο των εσόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 ανήλθαν στο ποσό των 2.004,31 € (δύο χιλιάδες ογδόντα εννιά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά).
Αναλυτικά τα παραπάνω έσοδα προήλθαν από τις εξής πηγές:
Ταμειακό υπόλοιπο στις 01/01/2012        1.604,31 €
Έσοδα από εγγραφές νέων μελών               10,00 €
Έσοδα από συνδρομές μελών                   390,00 €
Έσοδα από Χορηγίες και Δωρεές                  0,00 €
Έσοδα από Εκδηλώσεις                                0,00 €

Β. Το σύνολο των εξόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 ανήλθε στο ποσό των 404,13 € ( τετρακόσια τέσσερα ευρώ και δέκα τρία λεπτά).
Αναλυτικά τα παραπάνω έξοδα δαπανήθηκαν για τους εξής λόγους:
Έξοδα για το σκοπό του Συλλόγου                    41,46 €
Έξοδα για διάφορα αναλώσιμα                         59,45 €
Έξοδα για αγορά πάγιου εξοπλισμού              200,00 €
Έξοδα Εκδηλώσεων                                          30,09 €
Έξοδα για πληρωμή Φ.Π.Α.                              73,13 €
Γ. Το ταμειακό υπόλοιπο του συλλόγου στις 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό των 1.600,18 €
( Χίλια εξακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά).
Τα χρήματα αυτά βρίσκονται:
Α. Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5169-044177-725 το ποσό 976,00 €
Β. Στα χέρια του ταμία, το ποσό 624,18 €
Γ. Σύνολο 1.600,18 €

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό του Οικονομικού Απολογισμού
του συλλόγου ΠΡΟΒΟμάστορες για το Οικονομικό έτος 2012. Το πρακτικό αυτό να γνωστοποιηθεί σε τακτικό Δ.Σ. και στην Απολογιστική Γ.Σ. ώστε να εγκριθεί και να απαλλαγεί το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση

Καμένα Βούρλα, Τρίτη 19 Μαρτίου 2012

Ο πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Αναστασίου Νικόλαος                                 Συκιώτης Δημήτριος

                                                                       Πετρόπουλος Κων/νος