provomastores.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

    Στα Καμένα Βούρλα σήμερα  Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 17:00 συνήλθαν  σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  Αναστασίου Νικόλαου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να συντάξουν τον οικονομικό απολογισμό του οικονομικού έτους 2010 του συλλόγου «ΠΡΟΒΟμάστορες» και για την χρονική περίοδο από 06/04/2010 μέχρι και σήμερα 21/12/2010.

   Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, με τη παρουσία και των τριών(3) μελών της Οικονομικής Επιτροπής προβήκαμε  στον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που κατέθεσε η Ταμίας, και αφού επαναθροίσαμε  τα ποσά που είχε καταγράψει επιμελώς στο βιβλίο Ταμείου για τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2010, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

 

Α. Το σύνολο των εσόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 06/04/2010 μέχρι 31/12/2010 ανήλθαν στο ποσό των 3.472,00 € (τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα  δύο εύρο).

Αναλυτικά τα παραπάνω έσοδα προήλθαν από τις εξής πηγές:

Ταμειακό υπόλοιπο στις 06/04/2010                                      1.150,00 €

Έσοδα από εγγραφές νέων μελών                                             330,00 €

Έσοδα από συνδρομές μελών                                                   375,00 €

Έσοδα από Χορηγίες και Δωρεές                                             100,00 €

Έσοδα από Εκδηλώσεις                                                         1.517,00 €

Β. Το σύνολο των εξόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 06/04/2010 μέχρι 31/12/2010 ανήλθε στο ποσό των 2.129,19 € ( δύο χιλιάδες εκατό είκοσι εννιά εύρο και δέκα εννιά λεπτά).

Αναλυτικά τα παραπάνω έξοδα δαπανήθηκαν για τους εξής λόγους:

Έξοδα για το σκοπό του Συλλόγου                                            153,54 €

Έξοδα για διάφορα αναλώσιμα                                                    14,44 €

Έξοδα  για αγορά πάγιου εξοπλισμού                                           62,59 €

Έξοδα  Εκδηλώσεων                                                                1.586,48 €

Έξοδα για πληρωμή Φ.Π.Α.                                                         309,44 €

Γ. Το ταμειακό υπόλοιπο του συλλόγου στις 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό των 1.342,81 €

(  Χίλια τριακόσια δέκα εύρο και ογδόντα ένα λεπτά).

Τα χρήματα αυτά βρίσκονται:

Α. Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5169-044177-725 το ποσό      1.198,84 €.

Β. Στα χέρια του ταμία, το ποσό                                                                                       143,97 €

Γ. Σύνολο                                                                                                                       1.342,81 €

 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό του Οικονομικού Απολογισμού

του συλλόγου ΠΡΟΒΟμάστορες για το Οικονομικό έτος 2010. Το πρακτικό αυτό να γνωστοποιηθεί στο επόμενο τακτικό Δ.Σ. και στην Απολογιστική Γ.Σ. ώστε να εγκριθεί και να απαλλαγεί το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση

Καμένα Βούρλα, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Ο πρόεδρος                                                                Τα μέλη

Αναστασίου Νικόλαος                                              Πλατανιά Μόνικα

                                                                                   Πετρόπουλος Κων/νος

Εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση 11-1-2011