provomastores.gr

Καταστατικό του Ποδηλατικού, Πολιτιστικού, Ορειβατικού Συλλόγου ΠΡΟΒΟμάστορες

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ
« ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ – ΠΡΟΒΟ-ΜΑΣΤΟΡΕΣ »
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του σωματείου

« ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ – ΠΡΟΒΟ-ΜΑΣΤΟΡΕΣ »

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται αθλητικός – πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία «Ποδηλατικός, Πολιτιστικός, Ορειβατικός Σύλλογος Καμένων Βούρλων – ΠΡΟΒΟ-ΜΑΣΤΟΡΕΣ» με έδρα τα Καμένα Βούρλα Νομού Φθιώτιδας, και ο οποίος χάριν συντομίας θα λέγεται « Π.ΟΡ.Ο.ΣΥ. Καμ. Βούρλων ».

 

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ

Α)ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
Τους αθλητικούς σκοπούς του Συλλόγου χαρακτηρίζει η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Στα πλαίσια των αθλητικών του στόχων αναπτύσσει καλλιεργεί και εξυψώνει:

1. την αθλητική ποδηλασία

2.την αθλητική ορειβασία (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό) σε όλες τις μορφές κι εκδηλώσεις όπως αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός, αναβάσεις υπερυψηλών βουνών, ορεινών αγώνων δρόμου
3. το Ορειβατικό σκι και τη χιονοδρομία
4. την Αγωνιστική αναρρίχηση
5. όσα αθλήματα και δραστηριότητες σχετίζονται με τα βουνά και την ορεινή φύση
6. την Τοξοβολία
7. την Σκοποβολή
8. την Ποδηλασία και την Ορεινή ποδηλασία
9. την Επιτραπέζια Αντισφαίριση
10. την Σπηλαιολογία (αθλητική και επιστημονική)
11. το σκάκι
12. ιππασία
13. την Αντισφαίριση (τένις),
14. ράφτιγκ
15. Καταρρύχηση φαραγγιών (kayoing)

Β)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
Σκοπός του Συλλόγου είναι, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών καθώς επίσης και η προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας παράδοσης.
Γ)ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Στους σκοπούς του Συλλόγου είναι η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των μελών του στην Πυροφύλαξη και Δασοπροστασία της Κνημίδας Λοκρίδας, η αντιμετώπιση καταστροφών από τις πυρκαγιές ή άλλες αιτίες και ειδικότερα, η προστασία, διαφύλαξη, ανάδειξη και διάσωση του ορεινού όγκου της Κνημίδας, της οροσειράς του Καλλιδρόμου και άλλων ορεινών όγκων, και γενικότερα η εθελοντική δράση του σε όλη την περιφέρεια. Σκοπός του Συλλόγου είναι η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των μελών του στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, παγετοί, θυελλώδεις άνεμοι, καύσωνες), τεχνολογικών και οικολογικών καταστροφών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Δασαρχείο, τους τοπικούς φορείς και σωματεία, με άλλους πολιτειακούς φορείς και οργανισμούς, με πανεπιστημιακούς φορείς και επιστήμονες. Επίσης αξιοποιεί χρηματοδοτικές δυνατότητες προς όφελος των σκοπών του.
Α) Για την επιτυχία των πολιτιστικών σκοπών του ο Σύλλογος οργανώνει διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια, ημερίδες,
και κάθε είδους εκδηλώσεις, όπως επίσης στοχεύει στη δημιουργία Ραδιοφωνικού Σταθμού, Δανειστικής Βιβλιοθήκης και Κινηματογραφικής Λέσχης. Στα πλαίσια των σκοπών του ο Σύλλογος μεριμνά για τη μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και όταν χρειαστεί συστήνει επιτροπές (με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.) που συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των σκοπών του. Μπορεί να μισθώνει λεωφορείο (πούλμαν) για να μεταφέρει τα μέλη του στους χώρους (αρχαιολογικούς, παραδοσιακούς οικισμούς, λαογραφικών δρώμενων κλπ.) όπου πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή συμμετέχει.
Β)  Για την επιτυχία των αθλητικών του σκοπών

1. Οργανώνει ποδηλατοπορίες

2. Οργανώνει τακτικές αναβάσεις στα βουνά της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3. Οργανώνει αθλητικές ομάδες ή βοηθά τους αθλητές του να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική αθλητική διοργάνωση επιθυμούν και δικαιούται να συμμετάσχουν.
4. Οργανώνει Σχολές ορειβασίας, αναρρίχησης, χιονοδρομίας, ποδηλασίας και άλλων αθλημάτων σχετιζόμενων με τα βουνά με την επίβλεψη ειδικών εκπαιδευτών. Οργανώνει Σχολές όσων αθλημάτων προβλέπονται στο καταστατικό αυτό.
5. Με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί να είναι μέλος των αθλητικών Ομοσπονδιών των αθλημάτων που αναπτύσσει (όπως Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης, Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, κ.λ.π.) καθώς και κάθε υπερκείμενης δευτεροβάθμιας οργάνωσης
6. Κατασκευάζει και συντηρεί ορεινά καταφύγια. Κατασκευάσει και συντηρεί χιονοδρομικές εγκαταστάσεις, Κατασκευάζει και συντηρεί τεχνητές πίστες για αναρρίχηση κι οργανώνει ορειβατικές υπαίθριες κατασκηνώσεις. Κατασκευάζει και συντηρεί αθλητικές εγκαταστάσεις για τα αθλήματα που αναπτύσσει γενικότερα.
7. Εκδίδει και επιμελείται την κυκλοφορία εντύπων, εφημερίδας, προγράμματος, συλλογών κλπ. Την εκτύπωση ορειβατικών χαρτών κλπ.
8. Για την άσκηση της αθλητικής ορειβασίας, δηλαδή ανάβασης και ορεινής πεζοπορίας ή αναρρίχησης βράχου που οργανώνει ο Σύλλογος, δύναται να μισθώνει λεωφορείο (πούλμαν) για την μεταφορά των μελών του στον τόπο διεξαγωγής των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Γ) Για την υλοποίηση των εθελοντικών σκοπών των μελών του
1. Οργανώνει εθελοντικές ομάδες πυροφύλαξης στην Οροσειρά Λοκρίδας, του Καλλιδρόμου και σε άλλους ορεινούς όγκους της ευρύτερης περιφέρειας, και μεριμνά για την εκπαίδευση τους και την παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου κάθε χρόνο. Συνεργάζεται με όλους τους κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των δασικών πυρκαγιών και άπτονται των παραπάνω θεμάτων.
2. Συμμετέχει στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση οποιασδήποτε καταστροφής που συντελείται στην Οροσειρά Λοκρίδας και των περιχώρων του και οποιασδήποτε αιτιολογίας (φυσικές, τεχνολογικέςκα.).
3. Πραγματοποιεί χαράξεις, σηματοδοτήσεις και συντηρήσεις ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών στα Καμένα Βούρλα και σε άλλα ελληνικά βουνά.
4. Συμμετέχει σε δραστηριότητες αναδάσωσης και δενδροφύτευσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητος δρα με γνώμονα το καταστατικό του σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργήσει και δεν θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοποί ξένοι προς τους αναφερομένους στο άρθρο 2 του παρόντος.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ

Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται άτομα ανεξαρτήτως φύλου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που θέτει η εκάστοτε νομοθεσία. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος και δεν υπάρχουν διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου σε πρόσωπα που έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην προαγωγή των σκοπών του συλλόγου μετά από γραπτή πρόταση των 2/3 του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του Συλλόγου, υποβάλλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνυπογραφόμενη από δύο μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται στην πρώτη του συνεδρίαση για την αποδοχή ή όχι του αιτούντα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΘΛΗΤΕΣ

Αθλητές του Συλλόγου είναι οι κατέχοντες τα Δελτία Αθλητών που εκδίδουν οι αντίστοιχες Ομοσπονδίες και συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Οι αθλητές ένα έτος αφότου διέκοψαν τη συμμετοχή τους σ’ επίσημους αθλητικούς αγώνες, δικαιούνται να γίνουν μέλη του Συλλόγου συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής που συμπληρώνουν όλα τα μέλη.
Οι εν ενεργεία αθλητές της αγωνιστικής αναρρίχησης, του ορειβατικού σκι, του σκακιού και των αθλημάτων της σκοποβολής – τοξοβολίας, μπορούν να αποκτήσουν εκτός από την ιδιότητα του αθλητή κι αυτή του μέλους του Συλλόγου αφού συμπληρώσουν το προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία όριο ηλικίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


1) Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν στο ταμείου του συλλόγου το ποσό των 10 ΕΥΡΩ για  εγγραφή και το ποσό των 30 ΕΥΡΩ  για ετήσια συνδρομή, το ύψος δε των παραπάνω χρηματικών  ποσών μπορεί να αναπροσαρμοστεί μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τα ποσά που καταβάλλονται, εκδίδεται από τον Ταμία απόδειξη εισπράξεως επικυρωμένη με την σφραγίδα του Συλλόγου.
2) Το Δ. Σ. μπορεί να περιορίσει στο μισό το δικαίωμα εγγραφής και μειωμένης συνδρομής εργαζόμενων σπουδαστών, στρατευμένων, ή μελών της ίδιας οικογένειας.
Τα μέλη του Συλλόγου δύνανται να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμβάλλοντας στην εφαρμογή των σκοπών του Συλλόγου.
3)Τα μέλη υποχρεούνται :
-Να καταβάλλουν τις ετήσιες συνδρομές τους
-Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις
-Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό του Συλλόγου
-Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών.
– Να αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα οποιαδήποτε εργασία ή αποστολή που τους αναθέτουν τα όργανα του Συλλόγου (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την πρόοδο και πραγμάτωση των σκοπών του.
– Να επιδεικνύουν καλή διαγωγή και συμπεριφορά στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος. Γενικά, να φροντίζουν για το γόητρο και την αξιοπρέπεια του Συλλόγου.
Η εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη, ακόμη και αν αυτά είχαν μειοψηφήσει κατά την λήψη τους.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του ή στους αθλητές του για ενέργειες ασυμβίβαστες προς το παρόν καταστατικό και τον αθλητικό νόμο, τις παρακάτω ποινές : α) προφορική παρατήρηση, β) Γραπτή παρατήρηση, γ) αποβολή από αθλητικές διοργανώσεις ή προπονητικούς χώρους , δ) να εισηγηθεί στη Γ.Σ. την προσωρινή (μέχρι δύο χρόνια) ή την οριστική αποβολή μέλους.
Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από το Σύλλογο με γραπτή αίτησή τους αρκεί να είναι οικονομικά ταχτοποιημένα για το έτος για το οποίο αιτούνται την διαγραφή.
Για μέλος που καθυστερεί δύο (2) συνεχόμενα έτη να καταβάλλει τη συνδρομή του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί τη διαγραφή του στη Γ.Σ. η οποία και θα επικυρώσει την αποχώρηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος του Συλλόγου για δύο λόγους :

1. Αν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή άλλο ατιμωτικό αδίκημα (όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία)
2. Αν μέλος για οποιοδήποτε λόγο έβλαψε δόλια τα συμφέροντα του Συλλόγου ή τα όργανα που διοικούν τον Σύλλογο ή ενεργεί εναντίον των σκοπών και των επιδιώξεών του. Η απόφαση ισχύει μέχρι αναίρεσης ή επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν αποφασίσει τη διαγραφή του, υποχρεούται γραπτά να καλέσει το προς διαγραφή μέλος να απολογηθεί εγγράφως.
Η απόφαση που θα εκδοθεί κοινοποιείται υποχρεωτικά στο διαγραμμένο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΟΡΟΙ – ΔΩΡΕΕΣ

Πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά από εγγραφές, συνδρομές, εισφορές μελών, τα έσοδα από εκδηλώσεις του Συλλόγου και από έκτακτες εισφορές, από δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις, επιχορηγήσεις (κρατικές, Δημοτικές κλπ.), από εκμετάλλευση καταφυγίων, εντευκτηρίων, ή εκδηλώσεων, από τόκους καταθέσεων του Συλλόγου και κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμες πηγές.
Τα κεφάλαια του Συλλόγου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούμενης στα πρακτικά αυτού υπέρ των σκοπών του.
Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του Συλλόγου μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.
Ονόματα δωρητών ενδέχεται, με απόφαση του Δ.Σ. να δημοσιεύονται στον τύπο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι :
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο ελέγχου

ΑΡΘΡΟ 11ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το κυριότερο και το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο από το καταστατικό, του οποίου ερμηνεύει αυθεντικά τις μη προβλεπόμενες ή τυχόν αμφισβητούμενες διατάξεις. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο, κατά το μήνα Δεκέμβριο. ΄Εκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται κάθε φορά που θα κριθεί απαραίτητο, από το Δ.Σ. ή μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος χρόνου και στην οποία έγγραφη αίτηση θα αναφέρονται τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μέσα σε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης τη Γ.Σ. με θέματα αυτά που καθορίζονται στην αίτηση των μελών που ζητούν τη σύγκλιση.
2) Η Γ.Σ. έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα που δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα άλλου Οργάνου, και ασκεί τον έλεγχο στα άλλα Όργανα του Συλλόγου.

Ειδικότερα:
α) Εκλέγει το Δ.Σ., την Ε.Ε. και το Προεδρείο των Γ.Σ.
β) Αποφαίνεται για την έκθεση της Ε.Ε. και τον απολογισμό του Δ.Σ.
γ) Αποφασίζει για την έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και την απαλλαγή του από τυχόν ευθύνη.
δ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν με απόφαση του Δ.Σ.
ε) Εγκρίνει, τροποποιεί, ακυρώνει ή απορρίπτει εν μέρει ή στο σύνολό τους προτάσεις ή και εισηγήσεις του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
στ) Αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους, που δεν είναι οικονομικά ταχτοποιημένο για δύο συνεχή έτη και αφού έχει εισηγηθεί σχετικά το Δ.Σ.
η) Ανακηρύσσει δωρητές, ευεργέτες και επίτιμους Προέδρους του Συλλόγου.
θ) Αναπροσαρμόζει τα ποσά εγγραφών και ετήσιων συνδρομών.
3) Η σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, με πρόσκληση που γίνεται ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
4) Η πρόσκληση γίνεται με επικόλληση εγγράφου στα Γραφεία του Συλλόγου, ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στα έντυπα που εκδίδει και ει δυνατόν, δημοσιεύεται στον τύπο, αναφέρει δε την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο συνεδρίασης της Γ.Σ. και τυχόν επαναληπτικής και τα προς συζήτηση θέματα.
5) Η Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα παρευρίσκονται σ’ αυτή τα μισά συν ένα.
6) Αν στην πρώτη Γ.Σ. δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική σε επτά (7) ημέρες από τη χρονολογία της πρώτης που ματαιώθηκε, χωρίς να απαιτείται εκ νέου πρόσκληση των μελών, συνεδριάζει δε έγκυρα οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.
7) Σε κάθε Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές Προεδρείο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα Μέλος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας κρατάει πρόχειρα πρακτικά και καθαρογράφει μετά στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
8) Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
9) Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή, πλην αν πρόκειται για αρχαιρεσίες και για προσωπικά ζητήματα.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το Σωματείο διοικείται από εννιαμελές Δ.Σ., που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία με θητεία για δύο (2) χρόνια. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ταμία, ε) Έφορο Ορειβασίας-Χιονοδρομίας, στ) Έφορο Υλικών-Καταφυγίων, ζ) Έφορο Τοξοβολίας-αθλημάτων, η) Έφορο Πυροφύλαξης & Εθελοντισμού και θ) Έφορο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων. Οι ανωτέρω αποτελούν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. Υπόλοιποι υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη.

2) Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν στη συνεδρίαση είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του και μεταξύ τους συγκαταλέγεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ειδικά στην πρώτη συνεδρίαση των εκλεγέντων που γίνεται για τη συγκρότηση σε Σώμα (κατανομή των αξιωμάτων), πρέπει να παρευρίσκονται επτά (7) τουλάχιστον μέλη του.

3) Η συνεδρίαση των εκλεγέντων συγκαλείται εντός επταημέρου από την εκλογή με πρωτοβουλία και υπό την Προεδρία του πρώτου επιτυχόντος με γραπτή πρόσκληση που επιδίδεται στους Συμβούλους δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αν ο πρώτος επιτυχών δεν προβεί στην σύγκληση, αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του δεύτερου επιτυχόντος.

4) Αφού το Δ.Σ. συγκροτηθεί σε Σώμα, καλείται το προηγούμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το οποίο υπογράφεται από το παλαιό και νέο Δ.Σ.

5) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ανά μία φορά κάθε μήνα ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους πέντε (4) τουλάχιστον Σύμβουλοι, στην οποία αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση για περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, τότε συγκαλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

6) Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, την ανακοινώνει δε στα υπόλοιπα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, το Δ.Σ. συγκαλείται και αυθημερόν.

7) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. περιπτώσεις ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ενώ, αν η ψηφοφορία είναι μυστική, γίνεται επανάληψη.

8) Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο, χάνει την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. με απόφαση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

9) Τις θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ. που παραιτήθηκαν ή που έμειναν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο καλούνται να τις συμπληρώσουν αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας τους. Ειδικά για την κενή θέση του Προέδρου γίνεται αναδιάρθρωση του Δ.Σ., ενώ για κενή θέση Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία γίνεται αναδιάρθρωση όλων των θέσεων πλην της θέσης του Προέδρου. Επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται με τη σειρά επιτυχίας για τη συγκρότηση απαρτίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών του Δ.Σ.

10) Αν η αναπλήρωση Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία είναι αδύνατη ή, αν τα μέλη του Δ.Σ. γίνουν λιγότερα από πέντε (5) τότε τα εναπομείναντα μέλη είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το πολύ, για να εκλεγεί νέο Δ.Σ. για όσο διάστημα είχε ακόμη θητεία το Δ.Σ. που θεωρείται απελθόν από τον παραπάνω λόγο.
11) Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργων, προμηθειών ή οποιεσδήποτε συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση συνεπάγεται σύμφωνα με το Ν.2725/99 την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση, και ενεργείται από το αρμόδιο Δικαστήριο.
12) Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες σε μέλη ή μη μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισμένων ειδικών σκοπών που δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος.
13) Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία.
14) Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμα τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση και έξοδα για μετακίνηση και παράσταση όταν ασχολούνται με υποθέσεις του Συλλόγου, εκτός της έδρας του.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. όπως ακριβώς το Δ.Σ. και συγχρόνως με το Δ.Σ. για την ίδια με αυτό θητεία.

2) Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 (τρία) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά τους υπόλοιπους υποψήφιους.

3) Η Ε.Ε. στην πρώτη της συνεδρίαση που γίνεται εντός επταημέρου από την εκλογή με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους, συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών της Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραμματέα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο δε θελήσει ή δεν καταφέρει να συγκροτηθεί σε Σώμα, λειτουργεί συλλογικά, οπότε οι τυχόν μεταξύ των μελών διαφωνίες ανακοινώνονται στη Γ.Σ., η οποία τελικά αποφασίζει για τα πεπραγμένα της Διοίκησης.

4) Αν η θέση μέλους της Ε.Ε. μένει κενή, αναπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που αναπληρώνονται και οι κενές θέσεις μελών του Δ.Σ.

5) Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο βάσει των Νόμων και του Καταστατικού. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν, αλληλογραφεί μαζί τους, και συγκροτεί επιτροπές από αυτά για μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων. Εγγράφει ή διαγράφει μέλη και επιβάλλει ποινές. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη εγγραφών και συνδρομών και προτείνει στη Γ.Σ. αναπροσαρμογή των ποσών τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και προβαίνει στις απαραίτητες δαπάνες λειτουργίας. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Συλλόγου και τρίτων. Διαθέτει κεφάλαια του Συλλόγου μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., και αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων. Εξουσιοδοτεί τον Ταμία ή άλλα πρόσωπα για αναλήψεις χρημάτων από τις καταθέσεις επ’ ονόματι του Συλλόγου σε Τράπεζες. Διορίζει κατά περίπτωση πληρεξούσιο δικηγόρο. Απονέμει τιμητικές διακρίσεις, τίτλους, βραβεία και έπαθλα.

2) Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ, την έκθεση οικονομικής διαχείρισης (απολογισμό), επίσης υποβάλει στη Γ.Σ. κατάσταση στην οποία εμφαίνεται η περιουσία του Συλλόγου. Συγκροτεί και τηρεί Μητρώο Μελών και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

3) Ειδικά η εκποίηση ή επιβάρυνση με εμπράγματο βάρος ακίνητης περιουσία του Συλλόγου, γίνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και αν ψηφίσουν την πρόταση τα δύο τρίτα (2/3) από τα παρόντα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Γ.Σ.
Επίσης απόφαση της Γ.Σ. απαιτείται, όταν ο Σύλλογος πρόκειται να αποκτήσει σημαντική κινητή ή ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία.

4) Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά τα οποία καθαρογράφονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. την ημέρα της συνεδρίασης, ή το αργότερο εντός δεκαημέρου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά ενώπιον όλων των κρατικών αρχών σε όλες του τις σχέσεις και διαφορές, πραγματοποιεί τις απαραίτητες επαφές με διάφορους παράγοντες και φορείς, υποβάλλει προτάσεις (είτε μόνος του, είτε με άλλα μέλη του Συλλόγου), και έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ενέργειές του.
2) Προεδρεύει στο Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες.
3) Συγκαλεί τις Γ.Σ. κατά το Καταστατικό, πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται και τα θέματα.
4) Υπογράφει τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης που συνυπογράφει και ο Ταμίας, συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα λοιπά έγγραφα και την εξερχόμενη αλληλογραφία και επικυρώνει με αυτόν αποσπάσματα και αντίγραφα.
5) Λογοδοτεί στη Γ.Σ. για λογαριασμό του και για λογαριασμό του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
6) Αποδέχεται και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και εν γένει αξιόγραφα για λογαριασμό του Συλλόγου και υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες το Δ.Σ. έλαβε σχετική απόφαση.
7) Ενεργεί για την είσπραξη πάσης φύσεως απαιτήσεων του Συλλόγου, ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου και εισπράττει τραπεζικές επιταγές ή εντολές σε διαταγή του.
8) Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν μπορεί και αυτός, τότε αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που αποφασίζει το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Μπορεί και μόνιμα ή για ορισμένο χρονικό διάστημα να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε ειδικά καθήκοντά του, που αυτός με πράξη του εκχωρεί, και η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.
2) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του (αναπληρωτής του Προέδρου), τότε καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει Σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1) Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία. Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα μη οικονομικά έγγραφα του Συλλόγου και την εξερχόμενη αλληλογραφία. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και την ετήσια έκθεση δράσης που διαβάζεται στην ετήσια τακτική Γ.Σ. Τηρεί τα βιβλία πρακτικών Γ.Σ., πρακτικών Δ.Σ., πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και μητρώου μελών, είναι δε υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Γραφείων του Συλλόγου.
2) Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητές του από ένα Σύμβουλο τον οποίο υποδεικνύει ο Πρόεδρος και σχετικώς αποφασίζει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1) Ο Ταμίας έχει την επιμέλεια και ευθύνη των οικονομιών του Συλλόγου. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα του Συλλόγου με απόδειξη εισπράξεως επικυρωμένη με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Ενεργεί τις πληρωμές των εξόδων βάσει προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και εκδίδει εντάλματα πληρωμών. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα χρηματικά εντάλματα, τιμολόγια και άλλα παραστατικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαιτούμενο έγγραφο προκειμένου να γίνει ανάληψη χρημάτων του Συλλόγου από Τράπεζες.
2) Ο Ταμίας τηρεί στοιχεία τριπλότυπων εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα, τηρεί με ευθύνη του, βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες του Συλλόγου και αποδίδει λογαριασμό στο Δ.Σ.
3) Συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής κίνησης, και τις υποβάλει στο Δ.Σ. στο τέλος του διαχειριστικού έτους, καθώς και οποτεδήποτε του ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που τηρούνται με ευθύνη του σε φάκελο. Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και υποβάλλει στο Δ.Σ. την έκθεση οικονομικής διαχείρισης (απολογισμό) και κατάσταση, στην οποία εμφαίνεται η περιουσία του Συλλόγου. Τηρεί τέλος βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου.
4) Ο Ταμίας καταθέτει τα χρηματικά ποσά που εισπράττει σε Τράπεζα επ’ ονόματι του Συλλόγου, και κρατάει στα χέρια του ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζει το Δ.Σ. για τρέχουσες πληρωμές.
5) Θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. το ταμείο για έλεγχο οποτεδήποτε του ζητηθεί. Μεριμνά για την εμπρόθεσμη είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές. Αναλαμβάνει – εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. – ποσά από τις καταθέσεις.
6) Γενικότερα, είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνος για την απώλεια χρημάτων, δικαιολογητικών και για κάθε διαχειριστική ανωμαλία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
7) Κάθε τρίμηνο υποβάλλει συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων και στο τέλος του χρόνου υποβάλλει απολογισμό της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ –ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ο Έφορος ορειβασίας κι αναρρίχησης εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα των διαφόρων ορειβατικών κι αναρριχητικών εκδηλώσεων, σχολών, ορειβατικών κέντρων νεότητας και λοιπών εκδηλώσεων του Συλλόγου (που διοργανώνονται είτε από τον ίδιο, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς), καθώς και των αγωνισμάτων αναρρίχησης και ορειβατικού σκι κι εποπτεύει την καλή εκτέλεσή τους. Εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα των διαφόρων χιονοδρομικών εκδηλώσεων του Συλλόγου (που διοργανώνονται είτε από τον ίδιο είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς) κι εποπτεύει την καλή εκτέλεσή τους. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, είναι δυνατόν ν’ αναπληρωθεί από άλλο Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

Ο Έφορος Υλικού έχει την επιμέλεια της μη χρηματικής περιουσίας του Συλλόγου (υλικών κλπ.), φροντίζει για την καλή εμφάνιση των εντευκτηρίων κι εκτελεί πρόσθετα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των καταφυγίων που ανήκουν στο Σύλλογο, επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και συντήρησής τους, ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά, καταρτίζει διάφορα προγράμματα σύμφωνα με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και την πολιτική του Συλλόγου στον τομέα των καταφυγίων και μεριμνά για την εκτέλεσή τους, μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση των καταφυγίων του Συλλόγου, παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με τα καταφύγια του Συλλόγου, πραγματοποιεί όσες επαφές απαιτούνται σχετικές με τις αρμοδιότητές του, συγκροτεί και συντονίζει Ομάδα ή Ομάδες Εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του και στις οποίες μπορεί να είναι επικεφαλής, αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα κι αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Ο Έφορος Ποδηλασίας και λοιπών αθλημάτων εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα των αγώνων ποδηλασίας και λοιπών αθλημάτων (που διοργανώνονται είτε από τις Ομοσπονδίες των αντίστοιχων αθλημάτων, είτε σε συνεργασίας με άλλους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς) κι εποπτεύει την καλή τους εκτέλεση.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

 

Α) Ο Έφορος Πυροφύλαξης & Εθελοντισμού έχει την επιμέλεια της οργάνωσης σε ομάδες και του συντονισμού των εθελοντών του Συλλόγου, ως προς το πρόγραμμα πυροφύλαξης και του συντονισμού της εκπαίδευσής τους, και της συνεννόησης με τους κρατικούς φορείς (πχ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Φορέας Διαχείρισης κα) για την υλοποίηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων.
Β) Συντονίζει και οργανώνει τις ομάδες διάνοιξης και συντήρησης μονοπατιών.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Έφορος Πολιτιστικών εισηγείται στο Δ.Σ. προτάσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2ο, παρ.β’, και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη άρτια οργάνωση τους. Είναι υπεύθυνος για την δημόσια προβολή του Συλλόγου και του έργου του και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και όλους τους φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους) που συμβάλουν στην υλοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ε.Ε. έχει ως έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ., και είναι υποχρεωμένη, αφού κάνει έλεγχο των βιβλίων, να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων του Συλλόγου. Η έκθεση καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους. Τα μέλη με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πρέπει να είναι οικονομικά ταχτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει την συνδρομή των δύο τελευταίων ετών.


ΑΡΘΡΟ 26ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διεξάγονται την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου μετά τη Γ.Σ.
2) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, από την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα Όργανο.
3) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σημειώνει μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις για την Ε.Ε.
4) Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους αναπληρωματικούς και καταρτίζει εις διπλούν πρακτικό εκλογής που υπογράφεται από τα μέλη της και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος φροντίζει ώστε ακριβές αντίγραφο να τοιχοκολληθεί έξω από τα Γραφεία του Συλλόγου. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται και αυτό στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και παραμένει στα αρχεία του Συλλόγου μέχρι τις επόμενες εκλογές.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα, των σε ισχύ Νόμων περί Σωματείων, όπως επίσης και προς κάθε διάταξη του Ν.2725/99 και κάθε συναφή διάταξη νόμου άλλης αθλητικής νομοθετικής πράξης περί αθλητικών σωματείων. Για τυχόν ασάφειες αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση, εφόσον οι αποφάσεις δεν αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει και εσωτερικό κανονισμό για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΚΟΥ

1) Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μετά από πρόταση πέντε (5) μελών του Δ.Σ. μόνο με απόφαση Γ.Σ. των μελών που ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2) Ειδικά το άρθρο 28 δεν τροποποιείται.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1)Ο Σύλλογος λύνεται:
α) Με απόφαση της Γ.Σ., που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό μετά από πρόταση Δέκα (10) μελών του Δ.Σ. και ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
β) Όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από εικοσιένα (21) δεν μπορεί να επαναληφθεί πριν την παρέλευση διετίας.
γ) Με απόφαση του Πρωτοδικείου, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του ή η εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχία), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Αν από μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί.
ΙΙ. Αν επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό.
2) Σε περίπτωση λύσης του Συλλόγου όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών ή όπου αλλού ορίζει η αθλητική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΧΡΩΜΑ

……………………………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΒΙΒΛΙΑ – ΦΑΚΕΛΛΟΙ

Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά :
α) Τα εξής βιβλία: 1) Πρακτικών Γ.Σ., 2) Πρακτικών Δ.Σ., 3) Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, 4) Ταμείου, 5) Μητρώου Μελών και 6) Περιουσίας και θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
β) Τους εξής φακέλους: 1) Καταστατικού και Ιδρυτικών Μελών, 2) Αιτήσεων εγγραφής Μελών, 3) Εισερχομένων εγγράφων, 4) Εξερχόμενων εγγράφων, 5) Επίτιμων Μελών, 6) Διαγραφών – Ποινών – Αποχωρήσεων, 7) Εκθέσεων ετήσιας δράσης, 8) Εξουσιοδοτήσεων για αρχαιρεσίες, 9) Πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής, 10) Πρακτικών εκλογής, 11) Αποδείξεων εσόδων, 12) Αποδείξεων εξόδων, 13) Εκθέσεων οικονομικής διαχείρισης (απολογισμός), 14) Καταστάσεων περιουσίας, 15) Εξουσιοδοτήσεων για αναλήψεις, 16) Συμβάσεων, 17) Διαφόρων και
γ) Τριπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τριπλότυπα εντάλματα πληρωμών.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Τα μέλη του Συλλόγου ανεξαρτήτως των υπηρεσιών που προσφέρουν στο Σύλλογο, είτε ως μέλη του Δ.Σ., είτε ως μέλη της Ε.Ε., είτε ως μέλη συσταθεισομένων επιτροπών, είτε ως απλά μέλη, προσφέρουν αυτές χωρίς αμοιβή.

2) Για ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 33 (τριάντα τρία) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη, κατά τη συνεδρίαση  της 23/06/2009, υπογράφεται δε όπως παρακάτω.

Καμ. Βούρλα Ν. Φθιώτιδας  23 Ιουνίου 2009