provomastores.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΒΟμάστορες»
                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Στα Καμένα Βούρλα σήμερα Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Πετρόπουλου Κωνσταντίνου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να συντάξουν τον οικονομικό απολογισμό του οικονομικού έτους 2015 του συλλόγου «ΠΡΟΒΟμάστορες» και για την χρονική περίοδο από 01/01/2015 μέχρι και σήμερα 29/12/2015.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, με τη παρουσία και των τριών (3) μελών της Οικονομικής Επιτροπής προβήκαμε στον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων που κατέθεσε ο Ταμίας, και αφού συναθροίσαμε τα ποσά που είχε καταγράψει επιμελώς στο βιβλίο Ταμείου για τα έσοδα και τα έξοδα του οικονομικού έτους 2015, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Α. Το σύνολο των εσόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 μέχρι 29/12/2015 ανήλθαν στο ποσό των 4.730,70 € (Τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια τριάντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά).
Αναλυτικά τα παραπάνω έσοδα προήλθαν από τις εξής πηγές:
Ταμειακό υπόλοιπο στις 01/01/2015                                         1.559,70 €
Έσοδα από εγγραφές νέων μελών                                                  0,00 €
Έσοδα από συνδρομές μελών                                                     170,00 €
Έσοδα από Χορηγίες και Δωρεές                                                250,00 €
Έσοδα από Εκδηλώσεις                                                           2.751,00 €
Σύνολο Εσόδων                                                                      4.730,70 €

Β. Το σύνολο των εξόδων του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 μέχρι 29/12/2015 ανήλθε στο ποσό των 3.933,95 € (Τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά).
Αναλυτικά τα παραπάνω έξοδα δαπανήθηκαν για τους εξής λόγους:
Έξοδα για το σκοπό του Συλλόγου                                              250,00 €
Έξοδα για διάφορα αναλώσιμα                                                   129,06 €
Έξοδα για αγορά πάγιου εξοπλισμού                                          469,59 €
Έξοδα Εκδηλώσεων                                                                 2.952,00 €
Έξοδα για πληρωμή Φ.Π.Α.                                                         133,30 €

Σύνολο Εξόδων                                                                       3.933,95 €

Γ. Το ταμειακό υπόλοιπο του συλλόγου στις 29/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των 796,75 € (Εφτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά).

Τα χρήματα αυτά βρίσκονται:
Α. Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5169-044177-725 το ποσό 0,00 €
Β. Στα χέρια του ταμία, το ποσό 796,75 €
Γ. Σύνολο 796,75 €

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό του Οικονομικού Απολογισμού του συλλόγου ΠΡΟΒΟμάστορες για το Οικονομικό Έτος 2015.
Το πρακτικό αυτό να γνωστοποιηθεί σε τακτικό Δ.Σ. και στην Απολογιστική Γ.Σ. ώστε να εγκριθεί και να απαλλαγεί το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2015.

Καμένα Βούρλα, Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Πετρόπουλος Κων/νος                                Γιώργος Ηλιόπουλος

                                                                       Μίμης Συκιώτης